2019.11.14

Wzięliśmy udział w seminarium dotyczącym aranżacji przestrzeni w przedszkolu, będącego podsumowaniem realizacji pilotażowego projektu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej – poznańskie centra wymiany doświadczeń „. Podczas sympozjum zaprezentowano publikację „Aranżacja przestrzeni w przedszkolu”, której jesteśmy współautorami. Publikacja powstała ze środków budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej – poznańskie centra wymiany doświadczeń” realizowanego w latach 2016-2019 przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta Poznania.