Wielkomiejska Piotrkowska
Lokalizacja Łódź
Rok 2010
Status Konkurs
Klient Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Program Strategia rewitalizacji centrum miasta Łodzi
Zespół Jola Starzak, Dawid Strębicki