2020.03.30

Prace nad projektem Jacko II, Poznań, Polska zakończone.