Polityka Prywatności Serwisu


Polityka Cookies

Pliki cookie strony starzakstrebicki.eu nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics.Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na tematwykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę,skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacjete służą do udoskonalenia strony internetowej starzakstrebicki.eu.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej starzakstrebicki.eu oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Pliki te nieprzechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Ochrona Danych Osobowych

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną pisząc maila na adres ds@starzakstrebicki.eu.

Administratorem danych osobowych jest Atelier StarzakStrebicki, ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań, REGON:302181500, NIP: PL7811879834

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że nie powierza przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.