2011.07.01

Fundusz Fonds BKVB w Holandii przyznał Dawidowi Strębickiemu stypendium na rok 2011/2012. Jest ono wykorzystywane na rozwój własnej pracowni architektonicznej.