2012.09.22

Spacer z mieszkańcami po różnych częściach Strombeek i dyskusja o planie urbanistycznym, który jest w trakcie opracowywania, Strombeek-Bever, Belgia.

2012.09.15

Prezentacja dla mieszkańców Strombeek-Bever, w Centrum Kultury pierwszej fazy projektu: Studium uwarunkowań urbanistycznych dla przestrzeni publicznych w Strombeek-Bever, Belgia.

2012.02.15

Pierwsza nagroda w ogólnoeuropejskim konkursie CULBURB – cultural acupuncture treatment for suburbs – interwencje architektoniczno-urbanistyczne na dziedzińcu szkolnym w jednej z dzielnic Bratysławy na Słowacji. We współpracy z Laurą Muyldermans.