2019.11.28

W ramach spotkania promocyjnego dwóch najnowszych tomów „Kroniki miasta Poznania”:„3/2019 Głogowska I” i „4/2019 Głogowska II” Jola Starzak wzięła udział w debacie poświęconej ulicy Głogowskiej i jej bezpośredniego otoczenie. School of Form Universitetu SWPS. Poznań, Polska.