Koncepcja pływającej modułowej, wielofunkcyjnej struktury

Lokalizacja Wrocław, Polska
Rok 2021 - 2022
Status Konkurs zamknięty, 1 miejsce, niezrealizowane
Klient Prywatny
Program

48 jednostek mieszkalnych studenckich, przestrzenie kolektywne do pracy twórczej, spotkań, rekreacji i wypoczynku

Powierzchnia 2.460 m2
Zespół Jola Starzak, Dawid Strębicki, Bartosz Bisaga, Maksymilian Bernady, Sandra Kołodziejska, Agnieszka Grzemska

Prototyp kolektywnej formy zamieszkiwania dla młodego pokolenia, pozwalający na zmienianie się w trakcie cyklu życia budynku. Przyjazna i elastyczna koncepcja, dla zróżnicowanych potrzeb, rytuałów i stylów życia jego użytkowników. 
Strefa kreatywności, wymiany wiedzy, twórczej pracy i energii - tak wyobrażamy sobie urzeczywistnienie przystani talentów. Tu rodzą się nowe pomysły i inicjatywy - gdzie komfort i bezpieczeństwo mieszkania płynnie przenika się z inspirującymi przestrzeniami wspólnymi. 
Pływająca jednostka stanowi niezależny organizm o zróżnicowanych funkcjach. Pokryta jest skórą z metalowej siatki, która wraz z porastającą ją zielenią tworzy żywą, zmieniającą się w trakcie roku elewację, zapewniając równocześnie prywatność mieszkańcom. Galerie, tarasy i wielofunkcyjny dach pozwalają na urozmaicone aktywności, stanowiąc inkubator dla lokalnych inicjatyw.