Tymczasowa przestrzeń publiczna dla Malta Festival Poznań 2017 na Placu Wolności

Lokalizacja Poznań, Polska
Rok 2016 - 2017
Status Zrealizowany
Klient Fundacja Malta
Program Generator Malta - klub festiwalowy, scena muzyczna, scena teatralna, strefy wypoczynku i warsztatów
Powierzchnia 4.000 m2
Zespół Jola Starzak, Dawid Strębicki, Luis Gómez Soriano, Anastasiia Oksiukovska, Katarzyna Krawczyk, Zhyldyz Kozhoiarova, Michał Motyl, Zofia Bońkowska
Zdjęcia Mateusz Bieniaszczyk, Maciej Zakrzewski, Klaudyna Schubert

Przestrzeń - ludzie - miejsce

 

Celem projektu była zmiana monumentalnej skali placu Wolności na skalę ludzką. Plac Wolności zarówno latem jak i zimą zazwyczaj pozostaje niezagospodarowany, a betonowa nawierzchnia i brak zieleni nie sprzyjają pojawianiu się tam spontanicznych działań mieszkańców miasta. Od 2013 roku, w ramach organizowanej przez Fundację Malta inicjatywy Generatora Malta, nawiązującej do tradycji teatru ulicznego, plac zmienia się na kilkanaście dni co roku w czerwcu, w tętniącą życiem przestrzeń publiczną. Dzięki podziałowi dużego obszaru placu (ponad 3000 m2) na mniejsze rejony i zaprojektowaniu miejsc dla konkretnych aktywności zyskuje on oblicze przestrzeni przyjaznej dla wszystkich. Przygotowane różne typy mebli miejskich (okrągłe i kwadratowe stoły, ławki i wodoodporne poduszki ze sztucznej trawy) wyznaczają konkretne strefy: dla dzieci, tymczasowej kawiarni i restauracji, sceny muzycznej i teatralnej oraz warsztatową. To wszystko wśród nowoposadzonych drzew w donicach (odwołując się do dawnego zagospodarowania przestrzeni placu), które są elementem spajającym całość, jednocześnie zapewniając odrobinę cienia w tym wyeksponowanym na promienie słoneczne miejscu. Każdego roku zagospodarowanie placu jest inne i nawiązuje do zmieniających się idiomów festiwalowych. Różnorodna tematyka poszczególnych edycji festiwalu jak na przykład: Człowiek-Maszyna (2013), Ameryka Łacińska. Mieszkańcy. (2014), Nowy ład światowy (2015), Paradoks widza (2016) czy Platforma Bałkany (2017) staje się inspiracją do stworzenia kolejnych idei zagospodarowania placu. W roku 2017 idiom festiwalowy Platforma Bałkany odnosił się do podróży po skomplikowanym obszarze znaczeń społeczno-kulturowych, w całej swojej złożoności etnicznej i politycznej w krajach byłej Jugosławii. W odniesieniu to tego inspiracją dla układu przestrzennego placu stał się cytat z The Journal of Architecture:

 

“The choices made will shape not just the urban fabric, buildings and spaces but also social relationships, collective identities, the sense of belonging and the opportunities to move towards a sustainable peace.” “Architecture and conflict. Introduction. Learning from architecture and conflict.” By BrigittePiquard, MarkSwenarton ( The Journal of Architecture Volume16 Number1 )

 

Odnosząc się do zagadnień związanych ze społeczeństwem, jego złożonością i rolą jaką w tworzeniu relacji między ludźmi odgrywa przestrzeń na Placu Wolności powstał przestrzenny obiekt tworzący ściany i różnego rodzaju zakamarki. Używając prostej konstrukcji layherowej i 370 metrów półprzezroczystych tkanin w trzech kolorach oraz płyt ze sklejki część placu zmieniła się w strefę z różnego rodzaju „pokojami”, niszami i zakątkami, w których ludzie mogli się spotykać. Aby zapewnić ludziom poczucie prywatności od strony ulicy powstała długa ściana, która stała się także miejscem gdzie każdy mógł podzielić się z innymi swoją opinią na różne tematy w formie tekstu lub rysunku. W efekcie co roku plac Wolności przeobraża się w prototyp przyjaznego człowiekowi miejsca i co roku w odmienny sposób eksperymentuje i bada zachowania i relacje ludzi z przestrzenią.